Laskujen perinnän ulkoistaminen

Perintä on yritysten laskutuksen hankalin vaihe. Yrityksen saatavat olisi saatava kotiutettua mahdollisimman pian, mutta myös asiakas täytyisi pitää tyytyväisenä, jottei asiakassuhde katkea. Perintä asiakkailta on melko aikaa vievä prosessi, minkä takia yhä useammat yritykset ulkoistavat perinnän jollekin perintäyritykselle. Perintätoimisto auttaa perinnässä, jotta yrityksen oma aika ei kulu tarvittavien asioiden selvittelyyn.

Luotettavan perintäyhteystyökumppanin löytäminen on yritykselle tärkeää myös siksi, että perintäyritys on asiakkaille näkyvä osa yrityksen asiakaspalvelua. Valitsemansa perintäfirman kanssa on suunniteltava tarkalleen, miten haluaa perinnän toteutettavan. Perinnän täytyy viestiä asiakkaalle sellaista yrityskuvaa, mitä yritys haluaa. Suomessa perintää säätelevät tarkasti lait, joten erilaisten lakipykälien tulkitseminen puoltaa sitä, että perintä kannattaa ulkoistaa jollekin asiansa osaavalle kolmannelle osapuolelle.

Muistutuslaskut

Useimmiten laskun maksamatta jättäminen on inhimillinen erehdys. Asiakas on saattanut unohtaa laskun maksamisen arkikiireidensä keskellä tai sitten koko lasku on jäänyt huomaamatta. Laskusta muistuttaminen auttaa asiakasta tiedostamaan laskun. Muistuttaminen hienovaraisesti voi auttaa siihen, että perintätoimiin ei tarvitse edes ryhtyä. Yleensä muistutuspalvelu toimii niin, että perintäyritys lähettää muistutuskirjeen suoraan asiakkaalle. Jos muistutuslaskut lähetetään aina samaa kaavaa noudattaen ja täsmällisesti, niin sitä tyytyväisempiä ovat asiakkaat ja asiakassuhde jatkuu. Asiakas myös luultavasti alkaa maksaa laskun aina yhä aikaisemmin, mikäli näin toimitaan. Yleensä perintää ei tällöin tarvita.

Muistutuslaskusta on tapana periä asiakkaalta maksu. Maksu on kuitenkin pieni, vain muutaman euron verran. Jos perintäprosessi etenee, niin asiakkaalta vaadittava maksukin suurenee. Perintäprosessissa otetaan huomioon asiakkaan aikaisempi maksukäyttäytyminen.

Vapaaehtoinen perintä

Jos asiakas ei maksa laskua muistuttelusta huolimatta, niin aloitetaan asiakkaalta vapaaehtoinen perintä. Vapaaehtoisessa perinnässä asiakasta tavoitellaan kirjallisilla maksuvaatimuksilla sekä puhelinyhteydenotoilla. Vapaaehtoisella perinnällä yritetään päästä yhteisymmärrykseen sekä sopimukseen asiakkaan kanssa, jotta perintää ei tarvitse käsitellä oikeudessa.

Ulosottoperintä

Jos asiakkaan kanssa ei päästä sopimukseen, niin asiakkaan maksuvelvollisuus siirtyy käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Tällöin asia siirtyy ulosottoperintään. Perintäyritykset hoitavat tämän prosessin asiakasyrityksen puolesta. Prosessi sisältää tilityksistä ja palautuksista huolehtimisen sekä yhteydenpidon ulosottoviranomaisiin. Perintäyrityksillä on sähköiset yhteistyökanavat viranomaisiin ja lakimiehet hoitavat näitä riitautusasioita.

Kansainvälinen perintä

Jos asiakas on ulkomailla, niin perintä onnistuu myös kansainvälisesti. Kansainvälinen perintä vaatii asiansa osaavan perintätoimiston hoitamaan asian. Jokaisella kohdemaalla on erilainen lainsäädäntö, kulttuuri, tavat sekä mahdollisesti myös eri kieli ja näiden kaikkien huolellinen tunteminen takaa menestyksekkään perinnän. Kansainväliseen perintään erikoistuneella perintätoimistolla on valmiiksi kattavat kontaktit ympäri maailman, mikä mahdollistaa tehokkaan toiminnan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *